Odnowienia naturalne sosny w Nadleśnictwie Kolbudy
Opublikowano: 07.08.2017

Autor: Zbigniew Markiewicz

W dniu 6.07.2017r. w Nadleśnictwie Kolbudy odbyła się narada terenowa zorganizowana przez członków Polskiego Towarzystwa Leśnego. Przewodnią myślą niniejszego spotkania było przekazanie doświadczeń dotyczących inicjowanych odnowień naturalnych sosny w warunkach Nadleśnictwa Kolbudy.


Zebranie rozpoczęto od prezentacji kamiennych kręgów znajdujących się na terenie Leśnictwa Babi Dół. Ciekawą historię miejsca pochówku ludności z plemienia Gotów z I wieku naszej ery omówił inżynier Nadzoru Piotr Kamiński. Niniejsze miejsce zostało szczegółowo przebadane w latach 1978-2015 przez archeologów pod kierownictwem pro. dr hab.  Anny Mączyńskiej.


Fot. Piotr Kamiński

Podczas narady zaprezentowano uprawę zachowawczą sosny ex situ oraz bloki upraw pochodnych sosny zwyczajnej przypominając jednocześnie zasady prowadzenia tego typu obiektów.
 
Przedstawiono także plantacyjna uprawę nasienną sosny zlokalizowaną w oddz. 105n,106g , którą z uwagi na prawidłowe zagospodarowanie wykorzystano do wyprodukowania filmu instruktarzowego. Niniejsza PUN jest dwukrotnie ogłowiona i jednokrotnie przerzedzona. Dzięki niniejszym zabiegom zbiór szyszek jest możliwy bez zastosowania specjalistycznego sprzętu. Nadleśnictwo planuje wykonanie ponownego cięcia rozluźniającego. W lutym 2017 roku zebrano 5 ton szyszek, z czego uzyskano 86,4kg nasion. Z uwagi na niewielkie średnioroczne zapotrzebowanie Nadleśnictwa Kolbudy na nasiona sosny (2,5kg) zebrane nasiona zostaną wykorzystane przez nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.

Odnowienia naturalne sosny zwyczajnej zaprezentowano w oddziałach: 100s, 110c, 108a oraz 89a. W śród omawianych powierzchni znalazły się pozycje zarówno z siewu bocznego jak i górnego. Stwierdzono, że najskuteczniejszym okresem przygotowania gleby jest wiosna bezpośrednio przed otworzeniem się szyszek. Duży problem, z jakim należy się zmierzyć jest przerzedzanie powstałych samosiewów, odchwaszczanie, oraz usuwanie siewek brzozy.


Fot. Marcin Poniecki

Ciekawym doświadczeniem, jakie zaprezentowano na niniejszym spotkaniu było odnowienie naturalne dębowe. W drzewostanie odnowionym sztucznie pozostawiono nasienniki dębowe, które bardzo skutecznie uzupełniają uprawę.


Fot. Marcin Poniecki117 Zjazd Polskiego Towarzystwa Leśnego
Opublikowano: 06.07.2017

Polskie Towarzystwo Leśne organizuje na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu 117 Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego.


Hasłem przewodnim zjazdu jest " Gospodarka i ochrona przyrody w lasach w oczekiwaniach społecznych"
Więcej informacji na stronie Wielkopolskiego Oddziału PTL http://www.wielkopolski.ptl.pl/page?name=zjazd-ptlWilk - gatunek na styku ochrony przyrody i łowiectwa
Opublikowano: 03.07.2017

W dniu 9 czerwca 2017 r. odbyło się w Wejherowie seminarium, organizowane we współpracy RDLP w Gdańsku, Komisji Łowieckiej PTL, Oddziału PTL Gdańsk   i Zarządu Oddziału SITLiD, nt. Wilk gatunek na styku ochrony przyrody i łowiectwa.


Program ww. seminarium obejmował sześć referatów:

 • „Wpływ wilka na populację zwierząt łownych” - prelegent: prof. Henryk Okarma - Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie,
 • „Rola myśliwych w zarządzaniu populacją wilka” – prelegent: prof. Henryk Okarma - Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie,
 • „Wilki na pomorzu Środkowym” – prelegent: Stanisław Jachowski - Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Bioróżnorodności „Matecznik”,
 • „Wilk - gatunek chroniony” - prelegent: Paweł Stępniewski Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Regionalny Konserwator Przyrody w Gdańsku.
 • „Jak wilki rekolonizują lasy Pomorza: rozmieszczenie, ekologia (w tym dieta) gatunku” - prelegent: dr Sabina Nowak Prezes Stowarzyszenia dla Natury „Wilk”,
 • „Struktura genetyczna populacji wilka na Pomorzu, narzędzia genetyczne w ocenie liczebności oraz innych aspektów aktywności wilków” - prelegent dr inż. Robert Mysłajek Instytut Genetyki i Biotechnologii, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
Seminarium miało na celu zapoznanie uczestników  szkolenia z poglądami i ocenami dotyczącymi wpływu wilków na populację kopytnych w kontekście właściwego zarządzania populacjami zwierząt łownych, problemów ochrony gatunkowej wilka oraz roli myśliwych w zarządzaniu populacją wilka.Rola siedliskoznawstwa w trwale zrównoważonej gospodarce leśnej i ochronie zbiorowisk roślinnych
Opublikowano: 03.07.2017

W dniach 31 maja – 1 czerwca 2017 roku na terenie Nadleśnictwa Starogard odbyło się sympozjum „Rola siedliskoznawstwa w trwale zrównoważonej gospodarce leśnej i ochronie zbiorowisk roślinnych”. Organizatorami były Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział Gdynia oraz Polskie Towarzystwo Leśne Oddział Gdańsk.


W pierwszym dniu sympozjum wygłoszono siedem referatów:

 • Planowanie hodowlane z wykorzystaniem zbiorowisk roślinnych w RDLP Gdańsk - prelegent: Marek Kowalewski - Naczelnik RDLP Gdańsk
 • Siedliskoznawstwo - między przeszłością a przyszłością -          prelegent: dr hab. Paweł Rutkowski, Monika Konatowska - Katedra Siedlikoznawstwa i Ekologii Lasu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Siedliska przyrodnicze w planowaniu urządzeniowym - prelegent:      dr hab. Janusz Czerepko, dr inż. Adam Cieśla Instytut Badawczy Leśnictwa
 • Możliwości wykorzystania naziemnego skaningu laserowego w klasyfikacji typologicznej siedlisk leśnych - prelegent:  dr inż. Adam Cieśla - Zakład Ekologii Lasu, Instytut Badawczy Leśnictwa
 • Typologia leśna czy fitosocjologia jako podstawa planowania hodowlanego na przykładzie Obrębu Wejherowo - prelegent: Arkadiusz Kukliński - BULiGL Oddział Gdynia
 • Znaczenie typologii leśnej w wielofunkcyjnej, trwałej i zrównoważonej gospodarce leśnej opartej na podstawach ekologicznych - prelegent: dr inż. Jacek Zientarski Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Praktyczne zastosowanie fitosocjologii w hodowli lasu - prelegent: dr Ryszard Markowski - Uniwersytet Gdański
W drugim dniu sympozjum uczestnicy mieli okazję dyskusji i wymiany poglądów na temat roli siedliskoznawstwa w praktyce leśnej podczas przeglądu przygotowanych siedliskowych powierzchni typologicznych na terenie Nadleśnictwa Starogard.116 Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego
Opublikowano: 05.07.2016

Polskie Towarzystwo Leśne organizuje na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku sesję naukową "Komunikacja społeczna w leśnictwie". Sesji towarzyszy 116 Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego. Wydarzenie to odbędzie się w dniach 6 - 9 września 2016 r. w Cetniewie koło Władysławowa (Centralny Ośrodek Sportu).


Wygłoszone zostaną następujące referaty:

 1. Komunikacja przez piękno - czyli duchowe użytkowanie lasu - prof. dr hab. Kazimierz Rykowski
 2. Polityka informacyjna Lasów Państwowych - mgr Anna Malinowska
 3. Sztuka prezentacji społeczeństwu problematyki leśnej i łowieckiej - mgr Adam Łaszyn
 4. Problemy związane z rekreacją i wypoczynkiem na terenach leśnych w Nadleśnictwie Wejherowo - dr inż. Janusz Mikoś, mgr inż. Wojciech Matyja
 5. Wyzwania dla gospodarki leśnej Nadleśnictwa Gdańsk z mieszkańcami - problemy, konflikty, współpraca - mgr inż. Adam Pleskot
 6. Wykorzystanie mediów społecznościowych w komunikacji Lasów Państwowych w Polsce - dr Anna Miotk
 7. W 1050-lecie Chrztu Polski – leśnik chrześcijanin buduje mosty, a nie mury - ks. kan. Mgr inż. Wiktor Ojrzyński
 8. Uwarunkowania regionalne w pracy rzecznika  prasowego na przykładzie RDLP w Krośnie - dr Edward Marszałek
 9. Edukacja leśna na rzecz komunikacji społecznej - mgr inż. Tadeusz Chrzanowski
 10. Edukacja leśna w internecie i mediach społecznościowych - mgr inż. Witold Ciechanowicz
 11. Zarządzanie lasami miejskimi w Polsce - prof. dr hab. Roman Jaszczak, mgr inż. Sandra Wajchman-Świtalska
 12. Uwarunkowania i funkcje leśnictwa miejskiego w Polsce - prof. dr hab. Roman Jaszczak
 13. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku - stan, problemy perspektywy - dr inż. Adam Kwiatkowski

Integralną częścią zjazdu są sesje terenowe. Polskie Towarzystwo Leśne Oddział w Gdańsku planuje przygotowanie 5 tras mających ukazać walory przyrodnicze i kulturowe regionu:
 1. Szwajcaria Kaszubska (teren Nadleśnictwa Kartuzy)
 2. Lasy nadmorskie (teren Nadleśnictw Choczewo i Lębork)
 3. Puszcza Darżlubska i lasy Mierzei Helskiej (teren Nadleśnictwa Wejherowo)
 4. Lasy w ujściu Wisły – Wyspa Sobieszewska i Mierzeja Wiślana (teren Nadleśnictw Gdańsk i Elbląg)
 5. Lasy wokół aglomeracji trójmiejskiej (teren Nadleśnictwa Gdańsk)
Mapa miejsca 116 Zjazdu znajduje się TUTAJ