Za szczególne osiągnięcia w realizacji statutowych celów Towarzystwa lub szczególne zasługi na polu leśnictwa, nauk leśnych i pokrewnych członkowi Towarzystwa, innej osobie fizycznej lub prawnej oraz innym jednostkom organizacyjnym może być nadana odznaka honorowa.

Odznaka Honorowa PTL jest dwustopniowa: srebrna i złota. Odznakę Honorową nadaje Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego.
(źródło: Statut PTL §16)

Członkowie Oddziału PTL w Gdańsku uhonorowani Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Leśnego.
 1. Walkowski Jerzy (1957)
 2. Łopuszki Czesław (1965)
 3. Brakowski Witold (1967)
 4. Chodnik Tadeusz (1967)
 5. Nowak Rudolf (1967)
 6. Chmielecki Brunon (1968)
 7. Dubrowiński Borys (1969)
 8. Brajbisz Piotr (1970)
 9. Horski Kazimierz (1970)
 10. Frankiewicz Halina (1972)
 11. Pawlak Antonina (1972)
 12. Różdzyński Alfred (1974)
 13. Szołkołowicz Władysław (1974)
 14. Zolak Roman (1974)
 15. Mąkosa Kazimierz (1976)
 16. Mazurkiewicz Antoni (1977)
 17. Nowosielski Napoleon (1982)
 18. Kudliński Franciszek (1983)
 19. Bąkowski Józef (1984)
 20. Błasiak Andrzej (1984)
 21. Gurski Aleksander (1984)
 22. Nosowicz Zdzisław (1984)
 23. Osowski Mieczysław (1985)
 24. Sakowska Maria (1985)
 25. Rolbiecka Wanda (1988)
 26. Jażdżewski Polikarp (1989)
 27. Sułkowski Ireneusz (1989)
 28. Albertowicz Edward (1991)
 29. Antończyk Szymon (1991)
 30. Norek Jan (1991)
 31. Szydlarski Marcin (1992)
 32. Dobiecka Barbara (1996)
 33. Grus Widzimir (1996)
 34. Frydel Krzysztof (1997)
 35. Kashyna Edmund (1997)
 36. Gromadzki Antoni (1999)
 37. Bejm Mirosław (2000)
 38. Szneider Bronisław (2000)
 39. Kulikowski Ryszard (2002)
 40. Szramka Jan (2002)
 41. Węgrzyn Marek (2002)
 42. Wróblewski Henryk (2002)
 43. Mikoś Janusz (2003)
 44. Charmier-Ciemiński Witold (2006)
 45. Kopacz Tadeusz (2006)
 46. Kruszyński Arnold (2006)
 47. Kwaśnik Stanisław (2006)
 48. Sochaj Janusz (2007)
 49. Szmytkowski Grzegorz (2007)
 50. Warmuz Edward (2007)
 51. Gajowniczek Andrzej (2010)
 52. Hauza Marian (2010)
 53. Wasilewski Roman (2010)
 54. Kowalewski Marek (2011)
 55. Zeman Marek (2015)

Członkowie Oddziału PTL w Gdańsku uhonorowani Srebrną Odznaką Polskiego Towarzystwa Leśnego.
 1. Chmielewski Brunon (1957)
 2. Sakowski Zdzisław (1957)
 3. Święciński Janusz (1957)
 4. Czajkowski Ryszard (1965)
 5. Kamiński Stanisław (1966)
 6. Pietkiewicz Eustachy (1967)
 7. Brajbisz Piotr (1968)
 8. Frankiewicz Halina (1968)
 9. Horski Kazimierz (1968)
 10. Mąkosa Kazimierz (1968)
 11. Mazurkiewicz Antoni (1969)
 12. Pawlak Antonina (1969)
 13. Stachurski Klemens (1969)
 14. Szołkołowicz Władysław (1969)
 15. Doczyk Henryk (1970)
 16. Góra Henryk (1970)
 17. Różdzyński Alfred (1970)
 18. Pozorski Józef (1972)
 19. Błasiak Andrzej (1974)
 20. Nosowicz Zdzisław (1974)
 21. Sakowska Maria (1975)
 22. Bąkowski Józef (1976)
 23. Nowosielski Napoleon (1976)
 24. Kudliński Franciszek (1977)
 25. Osowski Mieczysław (1977)
 26. Albertowicz Edward (1982)
 27. Antończyk Szymon (1982)
 28. Piekarski Tytus (1982)
 29. Rolbiecka Wanda (1983)
 30. Sułkowski Ireneusz (1983)
 31. Bejm Mirosław (1984)
 32. Czart Jan (1984)
 33. Dobiecka Barbara (1984)
 34. Jażdżewski Polikarp (1984)
 35. Jednaka Henryka (1984)
 36. Norek Jan (1984)
 37. Szydlarski Marcin (1985)
 38. Zieliński Marian (1985)
 39. Starusz Stefan (1986)
 40. Grus Widzimir (1988)
 41. Frydel Krzysztof (1990)
 42. Kashyna Edmund (1990)
 43. Rehlich Zofia (1990)
 44. Kowalik Fryderyk (1991)
 45. Tobiasz Stanisław (1991)
 46. Wojtyniak Jerzy (1991)
 47. Knut Andrzej (1992)
 48. Lewy Roman (1992)
 49. Sekieta Maria (1992)
 50. Szneider Bronisław (1992)
 51. Gawęda Piotr (1993)
 52. Gromadzki Antoni (1993)
 53. Wałaszewski Włodzimierz (1993)
 54. Węgrzyn Marek (1993)
 55. Raciborski Krzysztof (1994)
 56. Szymański Teodor (1994)
 57. Kulikowski Ryszard (1995)
 58. Mikoś Janusz (1995)
 59. Szramka Jan (1995)
 60. Wróblewski Henryk (1996)
 61. Janczewski Bogdan (1999)
 62. Rassalski Ryszard (1999)
 63. Sochaj Janusz (1999)
 64. Szmytkowski Grzegorz (1999)
 65. Warmuz Edward (1999)
 66. Charmier-Ciemiński Witold (2000)
 67. Kopacz Tadeusz (2000)
 68. Kruszyński Arnold (2000)
 69. Markiewicz Grzegorz (2000)
 70. Volguardts Georg (2000)
 71. Kwaśnik Stanisław (2001)
 72. Kreft Jerzy (2003)
 73. Wasilewski Roman (2003)
 74. Gajowniczek Andrzej (2004)
 75. Ciechanowicz Witold (2005)
 76. Hauza Marian (2005)
 77. Fudała Małgorzata (2006)
 78. Kowalewski Marek (2006)
 79. Pacewicz Przemysław (2006)
 80. Tomczak Roman (2006)
 81. Zeman Marek (2006)
 82. Borcowski Roman (2007)
 83. Gajowniczek Aldona (2007)
 84. Kaliszewski Mariusz (2007)
 85. Ryszkowski Krzysztof (2007)
 86. Duda Jacek (2008)
 87. Kaliszewski Tomasz (2008)
 88. Konc Władysław (2008)
 89. Banacki Jan (2009)
 90. Łazowy Stanisław (2009)
 91. Grabowski Michał (2011)
 92. Wiśniewski Bogdan (2011)
 93. Pardus Wojciech (2012)
 94. Wiczanowski Tomasz (2012)
 95. Licow Antoni (2013)
 96. Kowalewski Kazimierz (2015)
 97. Pacewicz Przemysław (2015)
 98. Brakowski Witold    
 99. Chmielecki Brunon    
 100. Chodnik Tadeusz    
 101. Dubrowiński Borys    
 102. Gurski Aleksander    
 103. Łopuszki Czesław    
 104. Nowak Rudolf    
 105. Walkowski Jerzy    
 106. Zolak Roman